ფილერის გვერდითი მოვლენები და შეზღუდვები

როგორც ყველა ინექციურ პროცედურას, ფილერსაც აქვს შესაძლო გვერდითი ეფექტები და შეზღუდვები. რომელთა არ გათვალისწინებამ შეიძლება სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს, როგორც ესთეტიური თვალსაზრისით, ასევე ჯანმრთელობის მხრივ.

შეასძლო გვერდითი მოვლენები

ზემოთ ჩამოთვლილი გვერდითი ეფექტები არის სრულიად ბუნებრივი,  არ წარმოადგენს რაიმე ტიპის გართულებას და თავისით გაივლის პროცედურის ჩატარებიდან რამდენიმე დღეში

პროცედურის შემდგომი შეზღუდვები
Поделиться в facebook
გააზიარე
Пролистать наверх